Groen

Groen

Leijensehof is dubbel groen!

Feitelijk groen
In 2018 is de gehele groenvoorziening in en om het bedrijvenpark vernieuwd. Een geheel eigen groenstructuur met grote variatie van bomen, struiken en heesters. Dit gevarieerde groen is sterk aanwezig in het bedrijvenpark en geeft het een geheel eigen karakter.

Openbare ruimte
Ook is in 2018 is de bestrating aan rijbanen en parkeervakken vervangen door natuurlijke en gebakken materialen. Dit gelijktijdig met de in gebruik name van de nieuwe ontsluiting langs het spoortunneltracé in de Leijenseweg.

Afvalinzameling
Gelijktijdig met de nieuwe bestrating zijn de afval verzamel containers ondergronds geplaatst en beschikken de gebruikers ook over de mogelijkheid hun kantoorafval te scheiden in papier en overig afval.

Groene energie
Werd enkele jaren geleden nog volledig overgestapt op gebruik van groene stroom. Inmiddels wordt die stroom door op de daken geplaatste zonnestroominstallaties gedeeltelijk zelf opgewekt. Op jaarbasis is het gebruik van onze huurders nog iets hoger dan de nu zelf opgewekte stroom. Groener kan bijna niet in dit opzicht. Dit betekent nog niet dat er geen elektrakosten zijn voor de gebruikers. Wel is ons KWh tarief concurrerend met dat van onze leveranciers en minder variabel.

 

Oplaadpalen voor elektrische auto’s

Op het bedrijvenpark staan inmiddels enkele oplaadpalen voor  elektrische auto’s. Het aantal plaatsen is in evenwicht met het aantal gebruikers.Voor de reizigers met openbaar vervoer of in de directe omgeving staan fietsenstallingen ter beschikking. Daar waar plafonds gerenoveerd of vervangen zijn of worden, worden deze uitgevoerd met energie zuinige geïntegreerde verlichting die geschakeld wordt door middel van bewegingssensoren.