Berichten
In 2016 wordt in de lengte van de Leijenseweg een tunnel onder het spoor door aangelegd ter plaatse van de huidige spoorovergang. Daarmee komt een einde aan gevaarlijke situaties die zich in het verleden hebben voor gedaan. Gelijktijdig met de spoorse onderdoorgang komt er op de kruising met de Oude Brandenburgerweg een rotonde en wordt er een nieuwe ontsluiting gemaakt voor ons Bedrijvenpark. Voor het Bedrijvenpark betekent dit dat al onze parkeervoorzieningen weer aan