Berichten

‘Onderdoorgang’ Leijenseweg

In 2016 wordt in de lengte van de Leijenseweg een tunnel onder het spoor door aangelegd ter plaatse van de huidige spoorovergang. Daarmee komt een einde aan gevaarlijke situaties die zich in het verleden hebben voor gedaan. Gelijktijdig met de spoorse onderdoorgang komt er op de kruising met de Oude Brandenburgerweg een rotonde en wordt er een nieuwe ontsluiting gemaakt voor ons Bedrijvenpark. Voor het Bedrijvenpark betekent dit dat al onze parkeervoorzieningen weer aan een gesloten zullen worden en de weg die er nu tussen door loopt zal komen te vervallen. Met de Gemeente De Bilt en de aannemer zijn goede afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van ons Bedrijvenpark tijdens de aanleg van de tunnel en de beschikbaarheid van tijdelijke parkeerplaatsen ter vervanging van de plaatsen bij het tunneltracé. Het Bedrijvenpark krijgt daarmee een mooiere hoofdontsluiting aan de Leijenseweg. De 2e ontsluiting aan de Anne Franklaan zal worden afgesloten. Zo is het Bedrijvenpark overzichtelijker en veiliger. In 2015 zijn diverse lopende huurovereenkomsten weer langjarig verlengd, omdat de huurders het in ons park goed naar hun zin hebben en ondernemen vanuit het Bedrijvenpark bijdraagt aan hun succes.